De Interim Professional besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website.
Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat.
Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie
onjuistheden of onvolledigheden bevatten, dan kan De Interim Professional niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit
voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op
elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan de op deze site
geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend en worden geheel
voor eigen risico gebruikt. Op de informatie op deze Internet Site rust auteursrecht. Overname van tekst,
afbeeldingen, animaties en film is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende. Voor vragen over copyright en het gebruik van de informatie op deze site kunt u contact
opnemen met De Interim Professional.

25 augustus 2010